VAŽNOST TEAMBUILDING-a

Može se reći da timski rad određuje uspjeh ili neuspjeh poslovanja i moze dramatično utjecati na performanse jedne organizacije.

Kroz team building aktivnosti se stvara i jača efikasniji timski rad, čiji članovi shvataju da dijele zajednički cilj koji trebaju postići. Team building predstavlja moćno sredstvo za ujedinjenje grupa, jačanje njenih snaga i uklanjanja slabosti i konflikata – ali samo ukoliko su aktivnosti strateški isplanirane i imaju cilj Ukoliko cilj nije ostvaren ili ga nema, onda ste sa kolegama proveli samo još jedan slobodan ili zabavan dan.

Naš cilj bio je odrediti ko je timski igrač a ko individualac, ko i kako preuzima odgovornost, ko je rođeni leader, te kako se podnosi kritika i poraz kroz niz aktivnosti koje smo organizovali na izletištu Zlaća.

 

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *