Zakon o mladima Federacije BiH odgovornost pružanja podrške mladima delegira svim nivoima vlasti u Federaciji, prije svega kroz definiranje, usvajanje i provođenje strategija prema mladima.
Kako općinski/gradski, tako i kantonalni nivo vlasti, dužan je odrediti službenika/-icu za pitanja mladih, odnosno odjel pri nadležnom ministarstvu.
Zakon je propisao skup mjera, koje nadležni organi trebaju ispoštovati na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti.

To su npr:
• osiguranje prikladnog prostora za mlade,
• osiguranje budžetske stavke koja se tiče pitanja mladih,
• određivanje nadležne službe za pitanja mladih,
• osiguranje grantova za projekte za mlade,
• osnivanje komisija za mlade pri općinskim/gradskim vijećima,
• pružanje sveopšte podrške radu općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih.

Nadležna općinska/gradska služba vodi spisak omladinskih udruženja na teritoriji općine/grada, ali i neformalnih grupa koje žele predlagati projekte za mlade.

Nema!

Ali znamo da je Strategija za mlade u procesu izrade i provjerićemo u kojoj je fazi!

Za aktivizam u zajednici veoma je važno da imamo informacije o onome što postoji i što nam je već obezbijeđeno od strane institucija vlasti.
Iz tog razloga ćemo napraviti korak dalje i pitati institucije vlasti šta su uradile.

Centar za usavršavanje mladih – pokrenite.se iz Lukavca je za 2023. godinu planirao projekat pod nazivom “Istraživanje implementacije politike prema mladima u Lukavcu“. U sklopu realizacije projekta želimo od lokalnih vlasti dobiti što je moguće više odgovora na pitanja mladih.

Iz tog razloga PITAJTE i  mi ćemo se potruditi da dobijemo odgovore za NAS.

Postavi pitanje na koje želiš dobiti odgovor...