Osnovna ideja ovog istraživanja je identifikovanje izazova sa kojima se mladi susreću prilikom rješavanja svojih problema.
U situaciji kada mladi znaju koji su mehanizmi njihovog uključivanja u donošenje odluka, onda i mogu zagovarati poboljšanje svog položaja i statusa. Stoga je neophodno da se
upoznaju s različitim pokazateljima koji politiku prema mladima u jednoj lokalnoj zajednici čine uspješnom.

Da bi se kreirala i implementirala politika prema mladima, potrebno je prvo sprovesti istraživanje koje će dati uvid u trenutne potrebe i probleme mladih u lokalnoj zajednici. Postoje različiti načini da se to uradi, uključujući:

– Anketiranje mladih
Koristiti ankete ili upitnike da biste dobili povratne informacije od mladih o njihovim potrebama i željama.

– Fokus grupe
Organizovati fokus grupe sa mladima kako bi se dobile dublje i detaljnije informacije o njihovim potrebama i stavovima.

– Intervjui sa mladima
Sprovesti intervjue sa pojedinačnim mladima ili grupama mladih kako bi se dobile informacije o njihovim iskustvima i stavovima.

– Analiza postojećih podataka
Analizirati postojeće podatke, poput statističkih izvještaja ili istraživanja drugih organizacija, kako bi se dobile informacije o trenutnim potrebama i problemima mladih.

Nakon što ste sprovedemo istraživenje i dobijemo bolji uvid u trenutne potrebe i probleme mladih, započećemo sa zagovaranjem i kreiranje politika prema mladima koja će odgovarati tim potrebama i rešiti postojeće probleme.

Zadnji korak nam je konačna implementacija kreiranih politika i praćenje njene efektivnost kako bi se utvrdilo da li je ona uspešna u rešavanju postavljenih ciljeva.

U istraživanje ćemo uključiti sve relevantne učesnike implementacije politike prema mladima:
– Gradsku upravu
– Vijeće mladih
– Komisiju za mlade
– Stručnog saradnika za rad sa mladima
– Vijeće učenika

Redovno ćemo vam prenostiti rezultate našeg istraživanja, a vas ćemo zamoliti da se uključite u naše ankete i kampanje.

Pozdrav…