Ukoliko imate između 15 i 30 godina i živite u Bosni i Hercegovini, trenutno važeći zakoni koji definišu oblast mladih i omladinskog organizovanja vas prepoznaju kao mlade osobe. Vaš položaj, prava,
obaveze, mogućnost omladinskog organizovanja i druga pitanja su regulisana zakonskim rješenjima prema području u kome živite.

Danas na teritoriji BiH imamo tri zakona:
– Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, 36/10),
– Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 98/04, 119/08, 1/12), te
– Zakon o mladima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 18/17).

Ukoliko si dio neke od omladinskih struktura, dobivaš mogućnost da direktno učestvuješ u procesima odlučivanja u svojoj zajednici. Ovo je važno jer mladi moraju biti uključeni u odluke koje se odnose na njih. Učestvujući
u radu omladinskih organizacija, vijeća mladih i omladinskih savjeta, tvoj glas postaje prepoznatljiv i teže ga je ignorisati u procesu donošenja odluka.

Mladim ljudima je kroz Ustav omogućen pristup osnovnim ljudskim pravima i slobodama, no određenim pravima dobijamo pristup tek sticanjem punoljetstva. Ipak, u skladu sa njihovim godinama starosti, mladima se moraju omogućiti i građanska prava kao što su pravo da biraju i budu birani, te druga prava koja uživaju kao državljani BiH.
Sva tri Zakona, pored toga što naglašavaju važnost poštivanja ljudskih i građanskih prava mladih osoba, definiraju dodatna prava za mlade u društvu. Mladi imaju pravo na podršku i unapređivanje svog razvoja bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.
Predstavnici krovnih omladinskih udruženja/organizacija na svim nivoima (lokalni, kantonalni, entitetski) imaju pravo da budu konsultirani za sva pitanja koja se tiču mladih, te da pored obaveznog uključivanja u rad Komisije za mlade na svim nivoima (FBiH i RS), predstavnici struktura mladih budu uključeni i u rad drugih stručno-savjetodavnih i radnih tijela od interesa za život mladih.
Predstavnici omladinskih struktura u FBiH imaju dodatno pravo da budu uključeni u planiranje, te izradu Strategije za mlade na svim nivoima vlasti (koja je obaveza vlasti u ovom entitetu).

entitet Federacija Bosna i Hercegovina

Naziv tijela Nivo na kojem se formira Obaveza učešća predstavnika mladih
Komisija za mlade općina/grad DA (min. 1)
Komisija za mlade kanton DA (min. 1)
Komisija za mlade entitet (parlament) DA (min. 1)
Savjet za mlade entitet (vlada) DA (50%)

 

entitet Republika Srpska

Naziv tijela Nivo na kojem se formira Obaveza učešća predstavnika mladih
Komisija za mlade općina/grad DA (1/3 članstva)
Komisija za mlade entitet (skupština) DA
Savjet za mlade entitet (vlada) DA (3 člana)

 

Brčko distrikt

Naziv tijela Nivo na kojem se formira Obaveza učešća predstavnika mladih
Komisija za mlade entitet (vlada) NE

Kako bi unaprijedio sebe i zajednicu u kojoj živiš, imaš obavezu da:
1. jačaš svoje sposobnosti, unaprijeđuješ znanje i razvijaš vlastitu ličnost
2. doprinosiš izgradnji i razvoju svoje zajednice;
3. poštuješ i zagovaraš vrijednosti mira, tolerancije i nediskriminacije;
4. izražavaš solidarnost i posebnu brigu prema ranjivim i marginalizovanim grupama i pojedincima